Login to Vi-Net

JIJ

Jouw Challenge Kit op Auto-Ship

3 VRIENDEN

Elk met een Challenge Kit op Auto-Ship van gelijke of grotere waarde dan die van jou

GRATIS KIT!*

Jouw Kit is de volgende maand GRATIS!

ONTVANG JE BODY BY Vi Challenge® Kit GRATIS

Met de Challenge ontvang je jouw eigen Kit gratis als je minstens 3 klanten aanmeldt met een Challenge Kit die dezelfde of hogere waarde heeft als die van jou.

Met 3 For Free Punten kun je nu punten sparen die je kunt gebruiken om je Kit gratis te ontvangen, om aanvullende Vi producten en samples te kopen of simpelweg als korting op je bestaande Kit.

BEKIJK VOORBEELD

3 For FREE Reglement

 • Je moet een persoonlijke Challenge Kit op Auto-Ship hebben om je gratis Kit of 3 For Free Punten te verdienen.
 • Je moet in de betreffende maand minstens 3 persoonlijk ingeschreven klanten hebben om in de erop volgende maand je gratis Kit te kunnen ontvangen of om punten voor die maand te kunnen verdienen.
 • Kwalificatie voor je gratis Kit of punten kan alleen worden verdiend op basis van de Challenge Kit van jouw klant.
 • Indien je een klant bent, wordt jouw kwalificatie voor je gratis Kit/punten gebaseerd op het volume van de door jou persoonlijk ingeschreven klanten. Klanten die door andere klanten zijn aangemeld, tellen niet mee voor jouw gratis Kit/punten.
 • Indien je een Promoter bent, tellen klanten die door andere klanten zijn aangemeld mee voor jou gratis Kit/punten tenzij deze klanten reeds meetellen voor een kwalificatie van een andere Promoter of klant. Of een kit nu meetelt voor jouw gratis kit/punten of voor die van één van jouw klanten; een klant die ingeschreven wordt door een andere klant kan slechts meetellen voor de gratis Kit van één persoon.
 • Het Kit volume van een persoonlijk ingeschreven klant die zijn Kit gratis ontvangt doordat hij zélf klanten heeft ingeschreven, telt mee voor jouw gratis Kit kwalificatie en verdiende punten.
 • Wanneer een klant upgradet en zélf Promoter wordt, zullen zijn klanten hem volgen en meetellen voor zijn gratis Kit kwalificatie.
 • Verdiende 3 For Free punten mogen gebruikt worden om je eigen Challenge Kit op autoship, samples of andere producten mee te betalen. 3 For Free Punten kunnen niet worden gebruikt om Promoter Systems of artikelen uit de Vi Store mee te betalen.
 • Je dient aan te geven hoe je je punten wenst te gebruiken om je Kit of andere producten te ontvangen. Gratis Kits worden niet automatisch verstuurd.
 • 3 For Free punten worden verdiend op basis van de waarde van de gratis Kit waarvoor je gekwalificeerd bent; ook als deze waarde lager is dan die van de persoonlijke Kit die je op autoship hebt. Je kunt elke maand punten verdienen tot maximaal de waarde van je persoonlijke Kit op autoship.
 • Dit programma is gelimiteerd tot maximaal 10 Challenge Kits per huishouden, per maand.
 • Geen koopverplichting.
 • Exclusief kosten voor verzending, handling en BTW.