Login to Vi-Net

UDZIAŁY ZAŁOŻYCIELSKIE
PLAN MOTYWACYJNY

Zostań udziałowcem

Współzałożyciele Vi często utrzymują, że „udziały” należą do najcenniejszych aktywów, jakie można posiadać. W związku z tym w 2015 r. uczciliśmy nasze 10˚ urodziny oferując wiodącym Promotorom możliwość zarobienia w ramach specjalnego Planu Motywacyjnego związanego z udziałami założycielskimi i wspólnego udziału w przyszłych sukcesach firmy.

Plan Motywacyjny związany z udziałami oferuje Promotorom możlwość zdobycia udziałów w firmie równych 6% jej wartości, przekazywanych w ciągu 2 lat - 3% w 2015 i 3% w 2016. Planem objęte są cztery grupy Promotorów, oparte na każdomiesięcznych Płatnych poziomach (Rankach).

Zostań udziałowcem. Twórz coś wspaniałego nie tylko na ten moment, ale i z myślą o swojej przyszłości. Aby móc uczestniczyć w planie, a później z dumą nazywać siebie udziałowcem firmy Vi, należy osobiście osiągnąć i utrzymać stanowisko lidera na poziomie co najmniej National Director, a także wspierać członków swojego zespołu, by odnieśli podobny sukces.

Więcej informacji

Zdobywaj udziały w planie każdego miesiąca

Udziały można zdobywać na trzy sposoby:

Produkcja

Własny awans

Zdobywaj udziały, awansując na stanowisko ND i wyższe. Im wyższe osiągasz stanowisko, tym więcej udziałów możesz zyskać.

Tworzenie struktur

Awansowanie członków zespołu

Zdobywaj udziały, pomagając członkom swojego zespołu awansować na stanowisko ND i wyższe. (Zgodnie ze strukturą rejestratora, do Twojego poziomu zarobków). Im wyższe stanowisko osiągną z Twoją pomocą, tym więcej udziałów możesz zyskać.

Utrzymywanie wysokiego poziomu

Utrzymywanie określonego poziomu stanowisk

Zdobywaj udziały, gdy członkowie Twojego zespołu utrzymują stanowiska na poziomie co najmniej ND.

Kryteria kwalifikacji

Osobiste

Aby zdobyć udziały w danym miesiącu, musisz: zakupić Executive Promoter System lub zmienić swój obecny zestaw na EPS, utrzymać zarobki na poziomie ND lub wyższym i osobiście zarejestrować Executive Promoter System.

Kulturowe

Bycie żywym przykładem wartości wyznawanych w firmie Vi
Wspieranie promocji firmy, jej priorytetów i rozwoju
Zaangażowanie w szkolenia, telekonferencje i wydarzenia organizowane przez firmę Vi
Przestrzeganie zasad i procedur

* Firma Vi zastrzega sobie prawo do modyfikowania udziałów za poprzednie miesiące w przypadku zmian stanowiska po wypłaceniu miesięcznych prowizji. Może to na przykład wynikać ze zwrotów produktu i/lub obciążeń zwrotnych, które mają wpływ na stanowisko, lub zakupów kwalifikacji Executive Promoter System.


Wyświetl skalę udziałów

"Odkupienie ViSalus dało niedające się zmierzyć możliwości optymalizowania wartości i siły spółki...
To, że możemy zaprosić naszych liderów do udziału w tym sukcesie i wspólnego zwiększania naszej wartości ma dla nas ogromne znaczenie."

— Założyciele Vi