Login to Vi-Net

GRUNDARNAS EQUITY
INCENTIVE PLAN

Säkra ditt arv

Grundarna av Vi framhåller ofta att aktier är den mest värdefulla tillgång man kan ha. Under 2015 bestämde vi oss därför för att fira vårt 10-årsjubileum med att ge ledande promotorer chansen att tjäna pengar på grundarnas särskilda Equity Incentive Plan och ta del av företagets kommande framgångar. Grundarnas Equity Incentive Plan ger promotorerna chansen till aktieinnehav motsvarande 6 procent av företaget, som delas ut över två år (3 procent delas ut under 2015 och 3 procent under 2016). Programmet delas mellan fyra aktiegrupper och baseras på din betalningsnivå varje månad. Säkra ditt arv. Skapa något riktigt stort – inte bara för stunden utan för framtiden. Genom att personligen nå och behålla ledarskapsnivån National Director eller högre, och sedan hjälpa ditt personligt rekryterade team att göra samma sak, kommer du att tjäna in aktier i programmet och stolt kunna kalla dig Vi-aktieägare. Fullständig information

Tjäna in aktier varje månad

Du kan tjäna aktier på tre olika sätt:

PRODUKTION

Personligt nivåavancemang

Tjäna in aktier genom att uppnå ND-nivån eller högre. Ju högre nivå du uppnår desto fler aktier kan du tjäna in.

REPRODUKTION

Teamnivåavancemang

Tjäna in aktier genom att hjälpa personerna i ditt team att uppnå en ny nivå som ND eller högre. (Rekryteringsträd, upp till din betalningsnivå.) Ju högre nivå du hjälper dem att uppnå, desto fler aktier kan du tjäna in.

BEVARANDE

Behåll nivåkvalificering

Tjäna in aktier genom att se till att du och ditt team behåller nivån som ND eller högre.

KVALIFICERINGSKRITERIER

Personligt

För att tjäna in aktier under en viss månad måste du: köpa eller uppgradera till ett Executive Promoter System, behålla en betalningsnivå som ND eller högre under den månaden och personligen rekrytera ett Executive Promoter System under den månaden.

Kulturellt

Representera Vi:s värden.
Stödja företagets erbjudanden, prioriteringar och expansion.
Uppvisa ledarskap i Vi-utbildning, samtal och vid evenemang.
Följa policyer och procedurer.

*Vi förbehåller sig rätten att justera aktieandelar för tidigare månader vid förändringar i betalningsnivå som sker efter att provisionen för en viss månad har utbetalats. Det kan till exempel vara aktuellt vid retur av produkter och/eller återbetalningar som påverkar nivåkvalificeringen eller kvalificering till följd av köp av Executive Promoter Systems.
Visa aktieskala

"Att köpa tillbaka Vi gav oss fantastiska möjligheter att optimera företagets värde och inflytande.
Nu har vi också möjlighet att bjuda in våra ledare att ta del av tillväxten, och det betyder oerhört mycket för oss."

- Vi:s medgrundare