Login to Vi-Net

RISING STAR-BELÖNINGAR

Ett av de första och viktigaste stegen på din resa som Challenge-promotor är att bli Rising Star.

För en Rising Star öppnas inte bara möjligheter till belöningar och exklusiv utbildning under resten av livet.

Du kan även räkna med ännu större framgångar i din fortsatta marknadsföring av The Challenge.

Ett av de första och viktigaste stegen på din resa som Challenge-promotor är att bli Rising Star. För en Rising Star öppnas inte bara möjligheter till belöningar och exklusiv utbildning under resten av livet. Du kan även räkna med ännu större framgångar i din fortsatta marknadsföring av The Challenge.

BLI EN RISING STAR PÅ 30 DAGAR

  • Registrera dig på ett Executive Promoter System och värva/sponsra 3 Active Promoter-linjer + nå 2 000 GQV på dina första 30 dagar

  • ELLER

  • Värva 3 personliga kunder med minst 2 000 i PQV

NY, FORTLÖPANDE ANDRA CHANS!

Gräm dig inte om du missade chansen under dina första 30 dagar! Så här kan du kvalificera dig som Rising Star även efter de första 30 dagarna:

  • Registrera dig på ett Executive Promoter System och nå Director-nivå under två på varandra följande månader (EPS-uppgraderingar räknas)

  • ELLER

  • Värva 3 nya personliga kunder med minst 2 000 PQV i två på varandra följande månader

START I PRODUKTION JANUARI 2016

Dela info om Rising Star!

BLI EN RISING STAR OCH FÅ TILLGÅNG TILL SPECIALBELÖNINGAR OCH INCITAMENT:

Bonus

Bli berättigad till intjäning i Rising Star Weekly Pool och få möjlighet till Lifetime Challenge Bonus som öppnar upp för belöningar resten av livet.

LÄS MER PÅ LIFETIME.VI.COM

Erkännande

Erkännande inom hela företaget som Rising Star, inbegripet ett särskilt Rising Star-diplom och andra gåvor!

Utbildning

Webbaserat exklusivt utbildningsmaterial för Rising Star samt tillgång till särskilda utbildningstillfällen som hjälper dig att gå vidare från Stars till Cars … och ännu längre!