Login to Vi-Net
Weekly Leadership Pools
Tillfälligt erbjudande!

Weekly Leadership Pools

Särskilda inkomster VARJE VECKA för Vi-ledare!

SPECIALERBJUDANDE SOM GÄLLER UNDER NST I APRIL!

I början av 2015 lanserade vi våra Weekly Bonus Pools för att ge alla Vi-promotorer chansen att tjäna ännu mer varje vecka genom att fokusera på att rekrytera nya promotorer och kunder.

Nu kan vi dessutom erbjuda en extra möjlighet att tjäna mer VARJE VECKA för Vi:s Presidential Directors, Ambassadors och högre i och med att vi omfördelar våra befintliga PD & Ambassador pools till det här särskilda incitamentet. Under vår NST i april kan du numera tjäna extra pengar från en pott på 2 procent av företagets totala bonusvolym i våra Leadership Pools när du hjälper ditt team med öppen linje att tjäna pengar från våra Weekly Bonus Pools.

SÅ FUNGERAR DET:

Du som har betalningsnivån PD, Ambassador eller högre tjänar en Leadership pool-poäng för varje poäng som en promotor i din organisation med öppen linje tjänar i våra nya Customer eller Promoter Weekly Pools.

Leadership Pool betalas numera ut varje vecka för att motsvara Weekly Bonus Pools.

Bonus Boosters räknas! Dubbla och tredubbla poäng som en ny promotor tjänar in under sin första eller andra vecka frigör också ytterligare poäng för ledarna högre upp som är kvalificerade för Leadership Pools.

HÖR BLAKE FÖRKLARA HUR VÅRA NYA WEEKLY LEADERSHIP POOLS FUNGERAR:

Detaljerad information:

  • Ta del av 2 % BV Bonus Pools.
  • En promotor tjänar in 1 poäng till våra nya Leadership Pool för varje poäng som en promotor i hans/hennes rekryteringsträd med öppen linje tjänar in till våra nya Promoter och Customer Weekly Pools.
  • Betalningsnivå PD: PD öppen linje.
  • Betalningsnivå AMB och högre: AMB öppen linje.
  • Dubbla och tredubbla poäng som tjänas in via Weekly Bonus Pool Bonus Boosters räknas också till intjänade Leadership Pool-poäng.
  • Din andel av Leadership Pool baseras på det totala antal poäng du tjänar varje vecka och motsvarar en del av det totala antal poäng som finns tillgängliga i poolen den veckan.
  • Betalas ut enligt veckobetalningscykeln.