Login to Vi-Net

Project 10 Kids

Något av det bästa med att lära sig leva ett sundare liv, är möjligheten att föra vidare sina kunskaper till andra som behöver äta mer näringsriktigt. Det är det vi gör i PROJECT 10™ Kids – ett program som ger vår Vi Community möjligheten att förmedla fördelarna med ett bra näringsintag och ett sundare liv till nästa generation. Varje gång någon når ett mål på 10 lb (˜5 kg) genom PROJECT 10™-programmet skänker Vi i den personens namn nyttiga måltider, drycker och mellanmål för 90 dagar vilket hjälper ett barn att uppnå en sundare livsstil.

Nära FEM MILJONER näringsriktiga måltider har redan
skänkts genom Vi:s gåvoprogram.

Banner Here

TVÅ SÄTT ATT GE

1.     Gå med i PROJECT 10 på project10.vi.com

  • När du har klarat dina första 10 lb (d.v.s. gått ner ˜5 kg eller byggt ˜5 kg muskler), skickar du bara in dina resultat
  • Sedan väljer du var dina måltider ska skänkas från en lista över våra välgörenhetspartner inom PROJECT 10 Kids
  • Det här kan du göra varje gång du uppnår ett nytt mål på 10 lb!

2.     Skänk via Vi:s gåvomatchning

  • Alla Vi-promotorer har en egen givarwebbplats (du går bara till dittanvändarnamn.project10kids.com) och där kan vem som helst skänka produkter till en valfri Vi-välgörenhetspartner
  • Vi fördubblar bidraget genom att skänka lika mycket för varje gåva – vilket innebär att ju mer du skänker ju mer skänker också vi!
  • Uttrycket ”En nedgång för dig blir ett lyft för andra!” är vårt sätt att säga att vi har ett uppdrag som är mycket större än vad vi själva är. Varje person som lyckas genom PROJECT 10 kan säga att deras första delmål också hjälpte ett barn i försöken att leva ett bättre, hälsosammare liv.

    KLICKA HÄR om du vill se några inspirerande berättelser om barn som lyckats genom PROJECT 10 Kids-programmet!

    KLICKA HÄR Se våra nuvarande registrerade Vi-välgörenhetspartner i Sverige.

Banner Here